Per Fossum (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Initial Usuability Evaluation & System Architecture
  Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem
  Användarkrav på nästa generations talbok