SISU publikation

Användarkrav på nästa generations talbok

Utgivningsår: 1997
Nummer: 97:03
Titel: Användarkrav på nästa generations talbok
Sammanfattning: Syftet med den rapporterade studien var att i enlighet med användarcentrerad produktutformning göra en användaranalys av dagens talboksläsare av skönlitteratur. Denna analys ska kunna ligga till grund för utvecklingen av en prototyp för nästa generations skönlitterära  talbok. Studien genomfordes i form av intervjuer med 23 personer. Av dessa var 19 synskadade, 3 dyslektiker och en rörelsehindrad 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: AltBok
Språk: Svenska
Författare: Per Fossum
Cecilia Katzeff
Katarina Skantz
SP-97_03 - Användarkrav på nästa generations talbok