SISU publikation

Business Intelligence i små-och medelstora företag

Utgivningsår: 1998
Nummer: 17
Titel: Business Intelligence i små-och medelstora företag
Sammanfattning: Business Intelligence i små- och medelstora företag.  En studie av företag i Fyrstadsregionen  Mikael Thorson på SITI-SISU var handledare under våren 1998 för uppsatsen  som Peter Torstensson och Magnus Persson skrivit om hur mindre företag i  Fyrstadsregionen hanterar sin Business Intelligence (BI) funktion.  IT Link Sweden AB, som ägs av SITI-SISU, driver ett projekt kallat UFO, Utveckling  av Företag i Omvärldsbevakning i Fyrstadsregionen. Därför är denna uppsats av  stort intresse för både SITI-SISU och IT Link Sweden AB.  Det är intressant att få reda på hur företagen, som svarat på enkäten, ser på BI  och hur långt de hunnit på området. Kontaktperson på IT Link Sweden AB är  Marit Andersson, projektledare för UFO.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Mikael Persson
Peter Torstensson
SP-98_17 - Business Intelligence i små- och medelstora företag