SISU publikation

Metadata on the Web using RDF

Utgivningsår: 1998
Nummer: 98:20
Titel: Metadata on the Web using RDF
Sammanfattning: Den här rapporten beskriver RDF, The Resource Description Framework, en W3C-rekommendation för metadata om web-resurser. Informations- och tjänsteutbudet på nätet ökar kraven på att kunna beskriva struktur och innehåll, dels för att undelätta sökning, men även för att möjliggöra samverkan och informationsutbyte mellan olika web-tillämpningar som producerar information och tjänster. ROF  är ett förslag till hur detta kan åstadkommas på ett standardiserat sätt, baserat på en tillämpning av XML. 

Rapporten är skriven av Dag Ekengren och är baserad på ett examensarbete knutet till projektet Multimedia Broker på SITI-SISU. Inom projektet Multimedia Broker utvecklar man en platform för databasdriven web-publicering, där en viktig del är att strukturera informationsprodukter som skall  kunna erbjudas i via nättjänster. Centralt blir här att hantera metadata för innehållet i sådana produkter 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Multimedia Broker
Språk: Engelska
Författare: Dag Ekengren
SP-98_20 - Metadata on the Web using RDF