SISU publikation

Betalsystem för Internet - en överblick

Utgivningsår: 1996
Nummer: 4
Titel: Betalsystem för Internet - en överblick
Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att ge en överblick av de olika betaltjänster som  finns för Internet. En kort beskrivning av de olika förslagen, med lite längre  genomgångar av de just nu viktigaste, kommer att ges. Vidare är det av  intresse att beskriva typiska och lämpliga användningsområden och begränsningar  hos de olika systemen. Överblicken kommer att använda sig aven  strukturering av de olika betalningssystemen jag har funnit generellt  användbar, och som i vissa bitar är allmänt vedertagen. I de fall den bygger  på andras arbete har så angivits.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Mathias Axling
SP-96_04 - Betalsystem för Internet