SISU publikation

IT-stöd för organisatoriskt lärande

Utgivningsår: 1998
Nummer: 98:07
Titel: IT-stöd för organisatoriskt lärande
Sammanfattning: Mycket tyder på att vi är på väg mot en kunskapsbaserad ekonomi där kontinuerligt lärande och kompetensutveckling blir allt viktigare delar i företagens konkurrensstrategier. De ideala förutsättningarna för  kontinuerlig kompetensutveckling i arbetsmiljön karaktäriseras av höga krav och stort individuellt handlingsutrymme. Många företag strävar efter  att uppnå organisatoriskt lärande vilket innebär att medarbetarna genom en kritisk och självreflekterande attityd hela tiden ifrågasätter sina, och företagets,  grundläggande antaganden, förutsättningar om mål och sätt att uppnå dem. Därigenom tvingas företaget att kontinuerligt förbättra sig, och utvecklas. Organisatoriskt lärande handlar i första hand om att etablera en lärandekultur, en organisationsform som främjar och belönar informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Dagens IT är tillräckligt avancerad och flexibel för att stödja organisatoriskt lärande. ITs roll för organisatoriskt lärande har i högre grad att göra med vilken roll och  betydelse man tilldelar tekniken och hur den används än något annat. Pågående forskning som är nära relaterad till organisatoriskt lärande inkluderar så kallade organisatoriska minnen, kunskapsnät och omvärldsbevakning för organisatoriskt lärande.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Thomas Soltesz
SP-98_07 - IT-stöd för organisatoriskt lärande