SISU publikation

Användare - ett nödvändigt ont eller en självklar resurs?

Utgivningsår: 1998
Nummer: 1
Titel: Användare - ett nödvändigt ont eller en självklar resurs?
Sammanfattning: För att fördjupa frågeställningarna från enkätundersökningen och för att bidra med  tillämpbar kunskap till näringslivet på ett relevant sätt beslutades att nästa fas i projektet  skulle fokusera på ett enskilt företags arbete med användbarhet och användarmedverkan.  Vi ville sprida ljus över hur motiv till användarfokusering kan uppstå på ett enskilt  företag, t ex vilka mål och behov som är styrande. Hur omsätts idéer i handling och vilka  svårigheter kan uppkomma? Med en vision om att kunna underlätta för företaget i sitt  användbarhetsarbete vill vi förmedla kunskap på ett för bägge parter fruktbart sätt. Syftet  med denna fas är därmed dubbelt:
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Cecilia Katzeff
SP-98_01 - Användare - ett nödvändigt ont eller en självklar resurs