SISU publikation

Tilliten till den elektroniska merknaden

Utgivningsår: 1998
Nummer: 18
Titel: Tilliten till den elektroniska merknaden
Sammanfattning: SAMMANFATTNING  Inom näringslivet har Internet fått stor uppmärksamhet bl a med anledning av  dess stora potential som marknadsplats. Hittills har dock elektronisk handel inte  blivit den succé man hoppats på inom näringslivet. Enligt amerikanska och  europeiska myndigheter och företag beror detta på otillräcklig säkerhet och  bristande tillit till Internet. I debatten definieras tillit, om alls, nästan uteslutande  i tekniska termer. Syftet med TELMA har varit att, utifrån ett samhälls- och  beteendevetenskapligt perspektiv, undersöka om och i så fall hur det är möjligt  att arbeta med tillitsbegreppet på ett metodiskt sätt för att utnyttja det i  systemutveckling. Vi föreslår en tvärvetenskaplig utgångspunkt och pekar på  några teoretiska analysverktyg för detta ändamål. Rapporten gör också en  mindre genomgång av tidigare forskning om tillit inom samhälls- och  beteendevetenskaplig forskning samt inom Människa-Dator-Interaktion (MDI).  Därefter föreslås ett projekt och några tänkta experiment för att studera  tillitsbegreppet och affektiva aspekter vid MDI.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Nicklas Lundblad
Thomas Soltesz
SP-98_18 - Tilliten till den elektroniska marknaden