SISU publikation

Kvinnor, män och teknologi

Utgivningsår: 1995
Nummer: 95:16
Titel: Kvinnor, män och teknologi
Sammanfattning: Kvinnor och män visar olika verbala beteenden. De lyssnar på olika sätt i  samma situationer och ger därmed också olika responser. Systemutveckling  har inte uppmärksammat dessa skillnader. Olika sätt att kommunicera  påverkar hur man ser på teknologin, i vilket syfte man vill använda den och  hur man vill utveckla den.  Rapporten är en "biprodukt" av författarens tidigare studier i  organisationer. Det centrala budskapet i rapporten är att, för att män och  kvinnor skall kunna utveckla teknologin tillsammans, måste de först  synkronisera sig kommunikatoriskt. Idag präglas kommunikation mellan  könen fortfarande av stereotypiskt tänkande om vad som är manligt eller  kvinnligt. Den "teknologiska klyftan" mellan könen är en avspegling av den  kommunikatoriska klyftan. Förhållandet mellan det manliga och det  kvinnliga (som interna egenskaper) är komplementära, inte symmetriska  ...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effective Communication
Språk: Svenska
Författare: Klara Pihlajamäki
SP-95_16 - Kvinnor, män och teknologi