SISU publikation

Affärsobjekt - dagsläge, trender, visioner

Utgivningsår: 1997
Nummer: 24
Titel: Affärsobjekt - dagsläge, trender, visioner
Sammanfattning: 1. Inledning  Återigen har IT-området förunnats ett nytt buzzword – affärsobjekt (Business object). Det är  visserligen ett i mängden av alla modeord som i strid ström söker sig innanför IT-områdets  magiska murar. Men begreppet har just nu en alldeles speciell lyskraft och genererar ett  intensivt engagemang bland såväl tekniker som användarkategorier av olika slag. Alldeles  tydligt representerar begreppet något viktigt, angeläget - dock ännu ofärdigt.
Projekt: Objektorientering
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-97_24 - Affärsobjekt - dagsläge, trender, visioner