SISU publikation

Datornätverk - teknik och trend

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96-24
Titel: Datornätverk - teknik och trend
Sammanfattning: Den del av databranschen som för närvarande genomgår den största tekniska revolutionen  är tveklöst kommunikationsområdet.  Nätverken blir snabbare och snabbare både vad gäller lokala nätverk och långdistansnät.  Detta öppnar möjligheter för utveckling av distribuerade system som tidigare inte varit  realiserbara. Helt nya applikationsområden såsom videokonferenssystem, telemedicin  och video on demand håller på att växa fram.  Denna rapport är tänk att ge en introduktion till de nya teknologierna och trenderna  inom datakommunikationen och presentera nyheter och intryck från nätverksmässan/  konferensen Networld+lnterop, som hölls 16-20 September 1996 i Atlanta, och  samlade folk från hela världen verksamma inom området datakornmunikation och  datornätverk.  Huvudfokus för konferensen var höghastighetsnätverk, men även ämnen som säkerhet,  Internet och intranetteknik behandlades utförligt.  Alla de ledande nätverkstillverkarna fanns på plats på utställnings golvet för att  demonstrera sina produkter, liksom ett stort antal mjukvaruleverantörer och andra  relaterade företag.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Mathias Johanson
Jan Örnstedt
SP-96_24 - Datornätverk - teknik och trend