SISU publikation

Metodram för förnyelse av informationssytem

Utgivningsår: 1997
Nummer: 16
Titel: Metodram för förnyelse av informationssytem
Sammanfattning: Sammandrag  Denna rapport beskriver resultaten från projektet Effektiv IT Fas III,  Systemförnyelse. Bakgrunden till projektet är att många organisationer  har fått ett allt större informationssystemarv som man inser att man  måste förnya, men man vet inte hur man skall genomföra sådant  förnyelsearbete.  Projektet har producerat en metodram, med vilken man kan definiera en  strategi för att migrera ett systemarv för en viss organisation.  Mångfalden avseende hur olika systemarv ser ut och målbilderna  avseende vart man måste gå i sin verksamhetsutveckling medför att det  inte finns EN strategi för förnyelse av systemarv utan många.  Metodramen anvisar olika delmetoder, verktyg och tekniker som kan  vara användbara i olika typer av strategier för systemförnyelse. Delmetoderna  är hämtade från olika internationella och nationella projekt.  Metodramen har provats i ett par konkreta projekt under projekttiden.  Resultaten av dessa prov presenteras också i rapporten.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Lars-Åke Johansson
SP-97_16 - Metodram för förnyelse av informationssystem