SISU publikation

Fenomenet internet - Internetföretagen och deras marknad

Utgivningsår: 1999
Nummer: 6
Titel: Fenomenet internet - Internetföretagen och deras marknad
Sammanfattning: Vi lämnar den industriella epoken bakom oss och kliver in i ett informations-, tjänste-,  upplevelse- och kunskapssamhälle. Internet är det fenomen som mer än något annat  kommit att förknippas med det nya samhället.  Syftet med den här rapporten är att ge en bild av Internetmarknaden och  Internetbranschen. Rapporten sammanställer information om fenomenet Internet  (marknaden, tjänster och aktörer), som vi funnit på Internet, i databaser, i olika  tidskrifter och litteratur under perioden november 1998 till maj 1999. Rapporten  innehåller också resonemang som uppkommit vid diskussioner internt på SISU och  diskussioner med andra organisationer.  Internet är egentligen inte en lämplig marknadsavgränsning eftersom Internet bara är  en bland flera möjliga arkitekturer för digital distribution av information, tjänster och  produkter. Eftersom Internetföretag blivit ett begrepp och Internet är den första  världsomspännande interaktiva arkitekturen har den avgränsningen ändå bedömts som  den lämpligaste.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Henrik Melin
SP-99_06 - Fenomenet internet - Internetföretagen och deras marknad