SISU publikation

En introduktion till Hybrid-dbms

Utgivningsår: 1996
Nummer: 11
Titel: En introduktion till Hybrid-dbms
Sammanfattning: 1. Inledning  Denna rapport ska ses som en fortsättning på rapporten ”Objektorienterade databashanterare  – en introduktion”, SISU Publikation 96:05. Dess avsnitt 1 – 3.2 fungerar som  en gemensam bakgrundstext till båda rapporterna och förutsätts av den anledningen  vara kända av läsaren till föreliggande rapport.
Projekt: Objektorientering
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-96_11 - En introduktion till Hybrid-dbms