SISU publikation

OOPSLA '96, Object-Oriented Programming Systems

Utgivningsår: 1996
Nummer: 25
Titel: OOPSLA '96, Object-Oriented Programming Systems
Sammanfattning: 1.1 Konferensfakta  Konferensen ”Object-Oriented Programming Systems, Languages &  Applications”, förkortad OOPSLA är en årlig, internationell konferens sponsrad  av ACM. Årets konferens var den 11:e i ordningen, därtill strategiskt lokaliserad  till San Jose, Kalifornien, mitt i Silicon Valley. Information finns på Internet under  www.acm.org/sigplan/oopsla/.
Projekt: Reserapport, Objektorientering
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-96_25 - OOPSLA '96, Object-Oriented Programming Systems