SISU publikation

Trädens viskingar - Rapport från knowright '98

Utgivningsår: 1998
Nummer: 14
Titel: Trädens viskingar - Rapport från knowright '98
Sammanfattning: Trädens viskningar KnowRight ’98  Denna bevakningsrapport kommer i korthet att redogöra för konferensen KnowRight ’98  som hölls under paraplykonferensen IFIP ’98. Titeln på rapporten, Trädens viskningar –  KnowRight ’98 är hämtad från ett litet stycke grekisk mytologi. Grekerna använde orakel  för att förutsäga framtiden, och det äldsta av dessa orakel var oraklet i Dodoni. Där, i  hjärtat av regionen Epirus, försökte grekiska präster förutsäga framtiden genom att lyssna  till hur vinden prasslade i lövverket på en gammal ek (möjligen var det ett lärkträd).  Uppgiften att tolka suset i lövkronorna liknar i mångt och mycket uppgiften att försöka  följa och upptäcka trender inom ett så dynamiskt ämne som IT-rätten, vinden är den  snabba förändringen i den teknik som juristen försöker reglera och löven, de känsliga löv  som vid storm blåser bort, är lagarna som vi har. Att lyssna till hur löven prasslar är att  försöka förstå vad som skall ske med tekniken och lagarna i framtiden. Att tolka sus är  emellertid ingen lätt uppgift.  Det har redan påpekats i Informationssamhällets juridik (SISU-rapport 98:03) att SISU  utvecklat sin juridiska och rättsliga bevakningsverksamhet. Det första resultatet av denna  ansträngning återfinns i Personuppgiftslagen – bättre lycka denna gång? (SISU-rapport  98:04). Den rapport som nu föreligger försöker fånga upp trender och strömningar inom  ett större område, i syfte att hålla envar, som är intresserad, informerad om utvecklingen i  det spännande område där juridik och teknik möts.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Nicklas Lundblad
SP-98_14 - Trädets viskningar - rapport från Knowright '98