SISU publikation

SIGGRAPH 96

Utgivningsår: 1996
Nummer: 28
Titel: SIGGRAPH 96
Sammanfattning: Allmänt  SIGGRAPH har länge varit en av världens viktigaste konferenser för forskare inom datorteknik  med grafikinriktning. På senare tid har konferensen handlat om allt som datorn kan förmedla till  människans olika sinnen, hur det lagras, behandlas och presenteras. Efter att ha fokuserat på data  och algoritmer, sedan program och verktyg blir innehåll och upplevelser allt viktigare begrepp.  Slutligen handlar det om vad vi skall ha allt till: innehåll och upplevelse är det vi  betalar för i slutändan. En talare sammanfattade trenden: ”Content is King”, innehållet är kung.  Trots mer än 25.000 deltagare är formatet hanterbart och man får en snabb översikt över ”the  bleeding edge”, den knivskarpa framkanten. Datorgrafik är inte längre pixlar och paintprogram  utan en dynamisk ”manifestationen” av datorsystem. Detta bevisas av det genomslag de  konstnärliga aspekterna har fått, även i kommersiella sammanhang. Men också av att huvudtalaren  är författaren Douglas Adams, som skrivit ”Liftarens guide till galaxen”, som har en  tilltro till teknologins möjligheter att förbättra vår tillvaro bara teknikerna kan hålla sig ifrån den.  Varhelst man gick eller tittade kunde man uppleva; spel, informationssystem, virtuella mötesplatser  eller bara ”upplevelser”. Teknologin som ”tripp” och självändamål är ett faktum. Och  faktiskt, prestanda i datorn och prestation i form av innehåll gör att man funderar på att bli en  ”cyber”-junkie. Sälj huset, hyr en lagerlokal, köp datorer, en tältsäng och skapa en egen  verklighet.
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Jerker Andersson
SP-96_28 - SIGGRAPH 96