SISU publikation

Metadata for the Mgmt of electronic Doc in the Governmental Organd Learning Objects

Utgivningsår: 1999
Nummer: 3
Titel: Metadata for the Mgmt of electronic Doc in the Governmental Organd Learning Objects
Sammanfattning: Den här rapporten består av två artiklar som skrivits för två konferenser inom olika områden –  Information Modelling and Knowledge Bases XI och WebNet 99. Båda artiklarna emanerar från det  arbete som bedrivs inom SITI, främst hos SISU men också IMT medverkar, och som berör  användandet av metadata – information om information. Artiklarna förenas inte bara av detta  gemensamma problemområde och delvis samma författare utan också av RDFClient – en prototyp  utvecklad på SISU som i båda fallen används för att demonstrera modellerna.
Projekt:
Språk: Engelska
Författare: William Song
SP-99_03 - Metadata for the Mgmt of electronic Doc in the Governmental Organd Learning Objects