SISU publikation

Kvalitetssäkring och jämf av tre analysområdesmodeller

Utgivningsår: 1995
Nummer: 18
Titel: Kvalitetssäkring och jämf av tre analysområdesmodeller
Sammanfattning: 1 Inledning  ESPRIT projektet NATURE som delvis bedrivs på SISU avser att studera teorier som  stödjer kravhantering [Jarke et al. 93]. En teori om vyintegration har framlagts vid  institutionen för Data- och Systemvetenskap vid SU/KTH [Johannesson 93]. Där  bedrivs projektet SISI (Samordning av Information i Samverkande  Informationssystem), som har som mål att studera problem vid integration och  samordning av modeller och system. En viktig del av båda dessa projekteten är att  utföra fältstudier vid organisationer som har behov av samordning av  informationssystem. I denna raport dokumenteras resultatet av en sådan fältstudie på ett  företag, Företag, som genomförts i samarbete mellan de två projekten. Inom Företag har  redan ett antal datamodeller integrerats och syftet med fältstudien är att jämföra  resultatet av denna integration med det resultat som uppnås om man utför integrationen  i enlighet med någon av de integrationsmetoder som föreslagits i forskningslitteraturen.  Den integrationsmetod vi här följer är den som föreslagits i [Batini et al. 91] och  utvecklats i [Johannesson 93]. Denna metod innehåller fem steg på högsta nivån:  förintegration, kvalitetsförbättring, jämförelse, sammanslagning och slutjustering.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Sari Hakkarainen
SP-95_18 - Kvalitetssäkring och jämf av tre analysområdesmodeller