SISU publikation

Informationssamverkan

Utgivningsår: 1997
Nummer: 97:01
Titel: Informationssamverkan
Sammanfattning: Föreliggande rapport, som tagits fram inom SISUs projekt Systemförnyelse, diskuterar olika principer, alternativ och problem i samband med informationssamverkan. Syftet till att forsoka belysa problemområdets komplexitet snarare än att föreslå lösningar. Förhoppningsvis kan synpunkterna tjäna som tankeställare för den som främst ser bekymren ligga i precisering av teknik och arkitektur 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Systemförnyelse
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-97_01 - Informationssamverkan