SISU publikation

Myndighetsinformation i informationssamhället

Utgivningsår: 1999
Nummer: 2
Titel: Myndighetsinformation i informationssamhället
Sammanfattning: SITI AB, (Svenska IT-Institutet) är ett nationellt industriforskningsinstitut som  sedan 1997 bedriver forskning även inom området juridik och informationsteknik,  (IT-rätt). Institutet är till viss del finansierad av svenska staten och till viss del av  svenskt näringsliv. Forskningen inom IT-rättsområdet består idag av flertalet  projekt inom varierande rättsområden. Tyngdpunkten ligger på integritetsrätt  och upphovsrätt, men även övrig immaterialrätt och avtalsrätt, samt rättsfrågor i  anslutning till demokrati och offentligrätt, ingår i institutets projektportfölj.1  Swedish Content Providers Association (SCOPA), en ideell förening som bildades  år 1998, består av en samling privatägda företag verksamma inom ett område  som närmast kan betecknas förädling av information. SCOPA verkar bl.a. för att  den offentliga förvaltningens grunddata skall ses som en strategisk resurs  tillgänglig för envar till lägsta kostnad och på konkurrensneutrala villkor med  hjälp av modern kommunikationsteknik.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Per Hammarstedt
SP-99_02 - Myndighetsinformation i informationssamhället