SISU publikation

Object World West

Utgivningsår: 1997
Nummer: 22
Titel: Object World West
Sammanfattning: 1. Konferensen  1.1 Allmänt  Konferensen Object World startade som en årlig konferens under tidigt 90-tal med placering i San  Francisco. Arrangören Object Management Group (OMG) såg ursprungligen konferensen som en  marknadsföringskanal. OMGs primära strävan är ju att åstadkomma standarder för  systemsamverkan mellan komponenter (objekt) i en distribuerad och heterogen miljö baserat på ett  objektorienterat synsätt. Samverkansaspekten har också förts fram som en central ingrediens i  konferensprogrammet. Skickligt nog valde man dock att etablera Object World på den då intensivt  framforsande objektorienteringvågen genom att formulera ett mycket brett tekniktema.  Benämningen med “Object” i centrum var knappast slumpmässigt valt. Inriktningen var också  påtagligt industriellt inriktat med fokus på existerande lösningar och produkter, vunna erfarenheter,  formulerade standarder. Tonvikt lades mer på state-of-the-art-föredrag med dokumentation i form  av ljusbilder än på forskningrapporter. På så vis uppstod ingen allvarlig konkurrens med den andra  stora konferensen med ett objektorienterat (OO) tema, nämligen OOPSLA (Object Oriented  Programming Systems, Languages and Applications) eftersom OOPSLA huvudsakligen lockar  akademiker med programmeringsspråksintresse. Framgången lät heller inte vänta på sig. Efter ett  par år dubblerades konferensen i Boston. Därefter expanderade man ytterligare genom att låta  konferensen gå på “turné” till ett antal platser i världen, alla under ett och samma kalenderår. Förra  året tog så den professionella konferensarrangören SOFTBANK COMDEX över driften från OMG.  OMG spelar dock fortfarande en mycket aktiv roll som sponsor och i aktiv medverkan.
Projekt: Reserapport
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-97_22 - Object World West