SISU publikation

Prestanda för interaktiva Web-system

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:01
Titel: Prestanda för interaktiva Web-system
Sammanfattning: För den som sätter upp en interaktiv Web-tjänst är det viktigt att tjänsten är tillräckligt snabb. Annars riskerar den att förlora sina användare. Problemet är att det är svårt att säga vilken kapacitet ett Web-system har i fOrväg. En anledning till detta är att ett Web-system är uppbyggd av många olika komponenter, som  serverprogram, gatewayprogram, databashanterare m m. Denna rapport syftar till att ge en arbetsmetod för att mäta prestandan hos ett Web-system samt att optimera det för att klara uppsatta prestandakrav 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peter Johansson
SP-96_01 - Prestanda för interaktiva Web-system