SISU publikation

Workflow Mgm, Att effektivisera och koordinera arbete med hjälp av IT

Utgivningsår: 1996
Nummer: 21
Titel: Workflow Mgm, Att effektivisera och koordinera arbete med hjälp av IT
Sammanfattning: 1 Inledning  Nittiotalet har blivit informationsteknologins (IT) decennium. Utvecklingen inom  hårdvara och programvara har tillsammans med utbyggd infrastruktur möjliggjort  nya organisationsformer, nya sätt att arbeta och nya sätt att organisera arbete. Själva  användningen av IT har kommit i fokus. I företagen vill man använda IT för att nå  strategiska vinster och konkurrensfördelar, effektivisera affärsprocesser, samt öka  kvalité och kundnytta. I förvaltningen vill man snabba upp beslutsprocesser,  minska pappersflöden och öka servicen till medborgarna. I skolan vill man göra  pedagogiska vinster och möjliggöra distansundervisning. I sjukvården vill man  effektivisera vården genom användning av IT och distribuera specialistkompetens  från regionsjukhusen till vårdcentraler och privatläkare.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Jan Ljungberg
SP-96_21 - Workflow Mgm, att effektivisera och koordinera arbete med hjälp av IT