SISU publikation

Påverkar teknologi kommunikation - eller är det tvärt om?

Utgivningsår: 1995
Nummer: 13
Titel: Påverkar teknologi kommunikation - eller är det tvärt om?
Sammanfattning: För att kunna empiriskt studera ett så komplicerat fenomen som  förhållandet mellan mänskliga kommunikationer och teknologiska system,  måste man skaffa sig en uppfattning, en sorts teori, vad detta förhållande  innebär. Syftet med denna rapport är att beskriva förhållandet mellan  medieteknologi (informations- och kommunikationsteknologi) och mänsklig  kommunikation framför allt i ett organisatoriskt perspektiv. Rapporten  bygger i första hand på litteraturstudier och ger en allmänt, teoretiskt  perspektiv i ämnet. Den föreslår en ram eller en plattform att utgå ifrån.  Den är ett resultat av både teoretiska och empiriska studier, men är  avgränsad till teorin.  Rapportens innehåll är fördelat i två block; det första handlar om "dagsläget"  och ger en generell beskrivning av detta förhållande, det andra handlar om  utvecklingsmöjligheter. Rapporten avslutas med en sammanfattande  hypotes om hur man kan se på "gränssnittet" mellan teknologi och  kommunikation. Avslutningsvis ges ett förslag till inriktningen på fortsatt  forskning inom området. Detta förslag handlar om en "vit fläck" i  forskningen om kommunikationer - receptivitet.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effective Communication
Språk: Svenska
Författare: Klara Pihlajamäki
SP-95_13 - Påverkar teknologi kommunikation - eller är det tvärt om