SISU publikation

Data Warehouse - en introduktion

Utgivningsår: 1997
Nummer: 97:15
Titel: Data Warehouse - en introduktion
Sammanfattning: Databaser har en lång historia och en viktig funktion i de flesta administrativa tillämpningar. Av tradition har databasen givit service till många behov inom viss tillämpning eller fix uppsättning tillämpningar. Förutsättningarna och behoven håller dock i snabb takt på att förändras
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Objektorientering
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SP-97_15 - Data Warehouse - en introduktion