SISU publikation

Affärsapplikationer i 3D på internet

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:15
Titel: Affärsapplikationer i 3D på internet
Sammanfattning: VRML är en högaktuell teknik för att realisera Virtual Reality omgivningar över Internet.  Forskning och utveckling inom VR har pågått ett antal år, men hittills har de befintliga VRsystemen  inte gått att använda för den vanlige Internetanvändaren. VRML är ett språk som  funnits sedan -94 och som nu under -96 kommer att få ett ordentligt lyft. Tidigare har VRML  varit alldeles för begränsat för att nå framgång, men nu i augusti -96 blir den nya förbättrade  VRML 2.0 godkänd av ISO som officiell standard. Med VRML 2.0 är det möjligt att beskriva  omfattande tredimensionella världar som kan användas som komplement eller alternativ till  vanliga hemsidor. Användaren aven tredimensionell VRML 2.0 värld kan förutom att röra sig i  världen även hantera den och dess objekt interaktivt samt aktivera länkar till andra världar och  dokument. Objekten i världen kan vara animerade, röra sig, ha viss intelligens, besitta egenskaper  som 3D-ljud, m m.  Det enda som behövs för att använda och betrakta befmtliga VRML-världar är en VRMLläsare.  Denna läsare kopplas till WWW-bläddraren varpå en tredimensionell VRML-värld  uppenbarar sig då en VRML-fil påträffas. Det finns en stor mängd VRML-Iäsare och arbetet  med att bygga ut dessa med stöd för VRML 2.0 pågår nu för fullt. Navigering i VRML-världar  sker med musen och tangentbordet. I de senaste versionerna av Netscape Navigator, och så  småningom även Internet Explorer, är en VRML-Iäsare redan inkluderad. I takt med att  Internetanvändarna uppgraderar sina WWW-bläddrare kommer möjligheterna att hantera  VRML-världar att växa  ...
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SP-96_15 - Affärsapplikationer i 3D på internet