SISU publikation

Teknologi och organisatorisk kommunikation

Utgivningsår: 1995
Nummer: 95:19
Titel: Teknologi och organisatorisk kommunikation
Sammanfattning: Detta dokument är en översiktlig introduktion till ett tvärvetenskapligt  forskningsområde "teknologi & organisatorisk kommunikation".  Kommunikation i sig är tvärvetenskaplig, liksom teknologi i sin vidare  betydelse. I dokumentet diskuteras kortfattat problem och möjligheter  med denna tvärvetenskaplighet. Länge har dessa områden varit helt  separata fastän terminologin och många frågeställningar har varit  likartade inom båda. Från allt fler håll idag pekas på kommunikation som  en lösning men också som ett problem. Den snabba utvecklingen och  spridningen av ämnet "kommunikation" över många discipliner och  områden förutsätter nya tvärvetenskapliga och kreativa angreppssätt.  Dokumentets innehåll bygger i första hand på information och  erfarenheter i USA, där det här aktuella ämnet har blivit mera förankrad i  den akademiska världen. Ämnesinriktningen finns även i Sverige men  inte lika explicit och i samma utsträckning som i USA.  Perspektivet i dokumentet är kommunikatoriskt, d v s kommunikation är  det grundläggande ämnet. Det komplementära perspektivet är vanligare,  d v s att man ser kommunikation i ett teknologiskt perspektiv  ...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effective Communication
Språk: Svenska
Författare: Klara Pihlajamäki
SP-95_19 - Teknologi och organisatorisk kommunikation