SISU publikation

Multimedia och media

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:09
Titel: Multimedia och media
Sammanfattning: Mediaområdet och multirnediaområdet får allt starkare relationer. Detta är något  som fokuserades på den viktiga konferensen och utställningen NAB '96 (National  Association of Broadcasters) i Las Vegas, USA i april 1996. Konferensen med  tillhörande utställningar görs i samarbete mellan !MA (International Multimedia  Association) och NAB.  För mediaindustrin är denna konferens och utställning ytterst viktig och många  aktörer ser med stort intresse fram emot vilka nya produkter och nya signaler som  kommer vid varje tillfälle som konferensen anordnas.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Mathias Johanson
Lars-Åke Johansson
SP-96_09 - Multimedia och media