SISU publikation

SIGCPR '97

Utgivningsår: 1997
Nummer: 12
Titel: SIGCPR '97
Sammanfattning: 1 Inledning  SIGCPR (Special Interest Group on Computer Personnel Research) är en intressegrupp  inom ACM (Association for Computing Machinery). Deras fokus ligger på att studera  sociala effekter av datorisering. Gruppen anordnar årliga konferenser i San Franciscoområdet.  Temat för 1997 års konferens var: ”Effekter av den nya konnektiviteten – Hur  påverkas individer, grupper och organisationer av tekniker som Internet, intranät, Clientserver,  EDI, elektronisk handel, e-post samt datorstöd för samarbete?” Självklart kan  ingen göra anspråk på en heltäckande behandling av detta tema, men konferensen gav en  intressant inblick i några aktuella frågeställningar och forskningsprojekt kring den  genomgripande sociala förändring vårt arbetsliv genomgår, i och med den ökade  datoriseringen, framförallt vad gäller spridning av Internet och datorstöd för samarbete.  Rapporten är uppdelad på tre huvudteman. Det första behandlar studier kring systemutvecklarnas  förändrade arbetsvillkor och krav på deras utbildning. Det andra temat berör  studier kring det affärsmässiga användandet av Internet. Det tredje temat berör teknik och  samarbete.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peter Holm
SP-97_12 - SIGCPR 97