SISU publikation

ESPITIs enkätundersökning i Sverige

Utgivningsår: 1996
Nummer: 96:02
Titel: ESPITIs enkätundersökning i Sverige
Sammanfattning: Som en inledning av ESPITI-projektet genomfördes en enkätundersökning i  hela Europa, där SISU svarar för den svenska delen. Syftet var att kartlägga  status på kvalitetsarbetet och tillämpandet av processförbättringsmetoder i  europeisk programvaruindustri. Totalt skickades enkäten till 70 000 företag i  Europa och närmare 4 000 svar har mottagits och analyserats. Denna  svarsfrekvens (över 5%) visar på ett stort intresse för detta område.  Under januari till mars 1995 genomförde SISU undersökningen i Sverige.  Först skickades ett brev (bilaga 1) till 3200 personer i IT-relaterade företag.  Adresserna till dessa personer valdes ur SISUs eget adressregister. I brevet  frågade vi efter namnet på en person, i det aktuella företaget, som kunde och  ville delta i vår enkätundersökning. Vi fick 285 svar på detta brev.  För att försäkra oss om att nå små företag, kontaktade vi Swedish Software  Initiative (SweSI), ett projekt inom Svensk Prograrnvaruindustri (SPI), och erhöll  450 adresser till små programvaruföretag.  Frågeformuläret skickades sedan till 735 (285 + 450) personer i 692 olika  företag, av vilka de flesta finns i Stockholm. 244 svar erhölls.  Frågeformuläret (bilaga 2) innehåller 19 frågor som rör kvalitets- och  förbättringsarbete vid utveckling av programvara.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: ESPITI
Språk: Svenska
Författare:
SP-96_02 - ESPITIs enkätundersökning i Sverige