Sök efter dokument
 

Projekt
Visa lista
Dokumentserier
Effektiv IT
Saknad Rapport
SISU Analys
SISU Dokument
SISU Informa
SISU Publikation
SISU Rapport
SISU Report
TRIAD

 Antal dokument 71
AD/Cycle I Information Model - Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen
AD/Cycle I Information Model - Info Flows inom Processmodellen
AD/Cycle I Information Model - Relationsdatabasmodellering
AD-Cycle I Informations Model - Processer och informationsflöden
ARBETSGÅNGAR - Hur modelleringsarbete kan kombineras med olika etablerade arbetsgångar vid verksamhetsanalys
Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar
BASMODELLER - en introduktion till området
Business process reengineering - synsätt, metoder och stöd
CDIF - en översikt
Datorstöd för modellintegration
DEBRIS - användargränssnitt i decentraliserad databasmiljö
Den gemensamma informationsmarknaden
DET KUNDEFFEKTIVA FÖRETAGET - Med kunden som aktör och partner
Ett + Ett = Två praktikers erfarenhet av modellintergration
FAllstudie av IA-projektet vid Televerket
Fråga är guld - Lokal affärstyrning utifrån den egna verksamhetens data
GODIS-MATRIS OCH RAPPORT- SAMMANFATTNINGAR
Hybris i Unix-miljö - Förstudie
HYBRIS IA/DA - en IA-prototyp vid Telia
IA och verksamhetens krav - erfarenheter från offentlig förvaltning
IA-erfarenheter - från företag och myndigheter - utgångspunkt för framtida utveckling
IA-prototyp
IBM Repository Manager: Attribut- och värdemodellering i Enterprise Submodel
IBM:s Repository Manager - Begreppsmodellering i Information Model
IBM:s Repository Manager - Datamodelleringsbegreppen
IBMs Repository Manager
IBMs Repository Manager och AD/Cycle
INFORMATION warehouse - VAD ÄR DET?
INFORMATIONS- OCH DATAKVALITET
Introduktion till GDMO-Standarderna
introduktion till OpenODB
IRDS Information Resource Dictionatry System
IRDS Modeller och modellnivåer
ISO/IRDS
Kokbok för modellering
KOMMUNIKATION - Handledning för olika kommunikations-situationer i samband med verksamhetsmodellering
Koppling begreppsmodell
Modellbaserad kunskapsinsamling
Modellering av verksamhetsregler
Modellering av verksamhetsregler - erfarenheter vid Posten av den regelbaserade Temporametoden
Modellering enligt Tempora
MODELLERING I GRUPP - Om grupper och gruppledning vid verksanhetsnodellering
Modelleringsansatser för begrepps- och daramodellering: - Beskrivninig och försök till jämförelse
Modelleringshandboken i översikt
MODELLERINGSLEDARENS BASHANDLEDNING - en inledning till hur man kan förstå, leda och dra nytta av verksamhetsanalys med modellering
MODELLERINGSVÄSKAN - Bruksanvisning och innehållsförslag till en väska med praktiska material för att höja effekten i modelleringsseminarier
Modellkvalitet
NAMNSÄTTNING - i modelleringssamanhang
Navigering i Repository
Object Management Group (OMG) - en översikt
Objektorienterad verksamhetsanalys
Objektorienterade ansatser inom ANSI/IRDS
PCTE - en översikt
PIMWIN - en fallstudie vid Posten
Processer och informationsflöden mellan processer
Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt
RAD-konferensen i Chicago 1992
Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning
Repository - State-of-the-art
Repository AD/Cycle - IUG 1991
Samverkan mellan resurskataloger - visioner eller behov
SLUTRAPPORT - En sammanfattning av TRIAD-projektet
Spridning av Hybris - en fallstudie vid Telia
Tolkning av grafiska modeller - betydelseförsjkutningar vid översättning mellan text och grafisk representation
TRIAD Newsletter - IRDS inom ISO - Dagsläget
TRIAD Newsletter - ISO/IRDS. Händelseutveckligen 91/92
TRIAD-Godis-Matris och rapportsammanfattningar
Vad händer inom ANSI/X3H7
Vad händer inom ANSI-IRDS?
XLII - En öppen och flexibel utvecklingsmiljö
Översättning av modelldata - GDMO-modeller till division nättjänsters "vanliga" datamodeller

Övrigt


Personer på SISU m fl
Sök person: 
Visa alla