TRIAD

ARBETSGÅNGAR - Hur modelleringsarbete kan kombineras med olika etablerade arbetsgångar vid verksamhetsanalys

Utgivningsår: 1993
Nummer: N 10:5
Titel: ARBETSGÅNGAR - Hur modelleringsarbete kan kombineras med olika etablerade arbetsgångar vid verksamhetsanalys
Sammanfattning: Inom Triad-projektets ram har parterna, d v s Ericsson, Telia, Posten, Statskontoret och SISU,  beslutat sig för att satsa på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter  i generella konceptuella modeller. Resultatet av denna satsning utgörs avModelleringshandboken.
Projekt: TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare:
TRIAD-N10_5 - Modelleringshandboken - Arbetsgångar