TRIAD

IA-erfarenheter - från företag och myndigheter - utgångspunkt för framtida utveckling

Utgivningsår: 1992
Nummer: V3
Titel: IA-erfarenheter - från företag och myndigheter - utgångspunkt för framtida utveckling
Sammanfattning: Motsvarar Informationsadministration, lA, de  krav som "verksamheten" ställer? Förmår lA  fånga upp signalerna?  Ställer "verksamheten" i praktiken några krav,  eller saknas intresset? Vet "verksamheten" vad  lA står för, och vad det kan ge?  Satsar vi i TRIAD-projektet på rätt saker i vårt  utveckli ngsarbete?  Det är lätt att ställa frågor. Det brukar vara svårare att hitta svar.  Men ofta är Erfarenheten en bra läromästare.  Gräv där Du står har varit ett motto för oss idelprojektet Verksamhetskrav  . Vi har frågat efter erfarenheter i våra egna organisationer. Läst  tidigare rapporter och gjort egna intervjuer.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Verksamhetskrav
Språk: Svenska
Författare:
TRIAD-V3 - IA-erfarenheter från företag och myndigheter