TRIAD

AD/Cycle I Information Model - Relationsdatabasmodellering

Utgivningsår: 1992
Nummer: K14
Titel: AD/Cycle I Information Model - Relationsdatabasmodellering
Sammanfattning: 1.1 Rapportens omfattning  IBMs AD/Cycle Information Model (IM) består av ett antal submodeller, grupperade  enligt figur O. Figuren visar endast några av submodellerna. Det finns  fler. Nya tillförs med jämna mellanrum.  Denna rapport beskriver den submodell inom "technology portion", som går  under benämningen "Common Relational Database (DRC) Subrnodel" . DRC  omfattar konstruktioner för att formulera den del aven relationsdatabasmodell  som är produktoberoende. Relationsmodellen är ju i sin grundläggande definition  helt produktoberoende. Produktberoende delar avses formuleras genom  en, för varje produkt specifik, submodell. DRC avlastar på så vis de produktberoende  submodellerna från de uttrycksmöjligheter som ändå är gemensamma  för dem alla.· "MVS Relational Database (DRM) Subrnodel" är ett exempel  på en produktberoende submodell, som, tillsammans med DRC, innehåller  källinformation för generering aven DB2 databasmodell. En  grundläggande kännedom om relationsmodellen förutsätts.  Innehållet i rapporten svarar mot IM version l, release 2, modification 2.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K14 - AD-Cycle I Informations Model - Relationsdatabasmodellering