TRIAD

Modellbaserad kunskapsinsamling

Utgivningsår: 1993
Nummer: Nr6
Titel: Modellbaserad kunskapsinsamling
Sammanfattning:
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: