TRIAD

CDIF - en översikt

Utgivningsår: 1994
Nummer: Nr21
Titel: CDIF - en översikt
Sammanfattning: 1.1 Problemområde  T riad-rapport K22 om PCTE innehåller ett inledande resonemang om olika typer och  grader av integrering. Den inledningen skulle i princip passa lika bra i en rapport om  CDIF. Läs den därför gärna först. Denna rapport går direkt in på en översiktlig  beskrivning av CDIF, dess bakgrund, innehåll och framtidsperspektiv. Den läsare som  endast önskar en allmän orientering om CDIF kan hoppa över avsnitten 5.1-5.6 samt  kapitel 7.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K21 - CDIF - En översikt