TRIAD

IRDS Information Resource Dictionatry System

Utgivningsår: 1991
Nummer: K1
Titel: IRDS Information Resource Dictionatry System
Sammanfattning: Hur man skall samordna den information som hanteras vid systemutveckling är  ett högaktuellt problem. Att det skulle finnas en modell som vore direkt anpassad  till varje företags specifika behov, syns vara en orimlighet. Att det däremot finns  en generell modell som går att anpassa till specifika behov är IRDS-standardiseringsarbetet  ett bevis på. Denna rapport försöker ge en övergripande förklaring  till det arbete som försigår inom ISO.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Örjan Jonsson
TRIAD-K1 - IRDS Information Resource Dictionary System