TRIAD

MODELLERINGSVÄSKAN - Bruksanvisning och innehållsförslag till en väska med praktiska material för att höja effekten i modelleringsseminarier

Utgivningsår: 1993
Nummer: N 10:6
Titel: MODELLERINGSVÄSKAN - Bruksanvisning och innehållsförslag till en väska med praktiska material för att höja effekten i modelleringsseminarier
Sammanfattning: I{ort om Modelleringshandhoken  Inom Triad-projektets ram har parterna, d v s Ericsson, Telia, Posten, Statskontoret och SISU,  beslutat sig för att satsa på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter  i generella konceptuella modeller. Resultatet avdenna satsning utgörs avModelleringshandboken.
Projekt: TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Hans Willars
TRIAD-N10_6 - Modelleringshandboken - Modelleringsväskan