Hans Willars (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Konceptuell modellering
  MODELLERINGSLEDARENS BASHANDLEDNING - en inledning till hur man kan förstå, leda och dra nytta av verksamhetsanalys med modellering
  MODELLERING I GRUPP - Om grupper och gruppledning vid verksanhetsnodellering
  MODELLERINGSVÄSKAN - Bruksanvisning och innehållsförslag till en väska med praktiska material för att höja effekten i modelleringsseminarier
  Modelleringshandboken i översikt

˙ū