TRIAD

Processer och informationsflöden mellan processer

Utgivningsår: 1992
Nummer: K12
Titel: Processer och informationsflöden mellan processer
Sammanfattning: IBMs AD/Cycle Information Model (IM) består av ett antal subrnodeller, grupperade  enligt figur O. Figuren visar endast några av submodellerna. Det finns  fler. Nya tillförs med jämna mellanrum. Denna rapport tar upp den modell som  stödjer beskrivning av processer och informationsflöden mellan processer.  Modellen återfinns inom Enterprise SubmodeI. Där finns bIa även begreppsmodellen,  vars huvudsakliga omfattning beskrivits i rapporterna TRIAD  K6, K7 och KIS.  Innehållet i rapporten svarar mot IM version 1, release 2, modification 2.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K12 - AD-Cycle I Informations Model - Processer och informationsflöden mellan processer