TRIAD

Den gemensamma informationsmarknaden

Utgivningsår: 1993
Nummer: V 4
Titel: Den gemensamma informationsmarknaden
Sammanfattning: TRIAD-V4 - Den gemensamma informationsmarknaden
Projekt: TRIAD, TRIAD - Verksamhetskrav
Språk: Svenska
Författare: Christer Dahlgren
Christina Johannesson
Peter Söderström
TRIAD-V4 - Den gemensamma informationsmarknaden