Christina Johannesson (SIPU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Den gemensamma informationsmarknaden
  FAllstudie av IA-projektet vid Televerket
  DET KUNDEFFEKTIVA FÖRETAGET - Med kunden som aktör och partner