TRIAD

FAllstudie av IA-projektet vid Televerket

Utgivningsår: 1992
Nummer: V2
Titel: FAllstudie av IA-projektet vid Televerket
Sammanfattning: Uppdraget är en fallstudie av Informationsadministrationsprojektet (IAprojektet)  inom Televerket. Studien skall tillföra Televerket och projektet  TRIAD (gruppen Verksamhetens krav) erfarenheter av informationsadministration.  Arbetet skall också bidra till lA-diskussionen inom Televerket  och belysa hur dagens situation och erfarenheter kan användas som plattform  för vidare arbete.  Studien har genomförts av Christina Johannesson, konsult vid SIPU, och  grundas främst på ett antal intervjuer med personer inom Televerket, som  har deltagit i eller berörs av lA-projektet. Valet av intervjupersoner har  skett med stöd av TRIADs projektgrupp.  l rapporten bedöms lA-projektets resultat utifrån några av de syften och  krav som formulerats under projektets gång. Dessa bedömningar sker på  grundval av intervjuerna. lA-projektets resultat värderas också utifrån  några generella hållpunkter för ett framgångsrikt lA-arbete, präglade av  konsultens syn på IA.
Projekt: TRIAD, IA-projektet, TRIAD - Verksamhetskrav
Språk: Svenska
Författare: Christina Johannesson
TRIAD-V2 - Fallstudie av IA-projektet vid Televerket