TRIAD

PIMWIN - en fallstudie vid Posten

Utgivningsår: 1993
Nummer: U3
Titel: PIMWIN - en fallstudie vid Posten
Sammanfattning: Förord  Uppdrag  AS-Data gav oss i uppdrag att medverka i ett fältprov. Vår uppgift var att  utvärdera PimWin, det vill säga ta reda på vilka möjligheter Pim Win erbjuder  användarna och vilka effekter ett grafiskt gränssnitt ger. Fältprovet utfördes på  Posten Brev Region Stockholm Norra. Bland tidigare utförda utredningar, som  har nära anknytning till vårt område, kan nämnas: "En utvärdering av Hybris"  (Karlgren, K. Wideroth, M. 1991), "Effektanalys, bärbara datorer för säljstödssystem"  (om PIMS) (Adolfson, L. Jenny Cederborg,J 1992) och "Erfarenheter  från användning av HYBRIS. - Ett multimedia-hjälpmedel för navigering i  Televerkets PULS databas" (Sahlin, C. 1990).
Projekt: TRIAD, Hybris, TRIAD - Uttagssystem, PIMWIN
Språk: Svenska
Författare: Hans Hogedahl
Hossein Zakizadeh
TRIAD-U3 - PIMWIN - en fallstudie vid posten