TRIAD

Fråga är guld - Lokal affärstyrning utifrån den egna verksamhetens data

Utgivningsår: 1993
Nummer: V 5
Titel: Fråga är guld - Lokal affärstyrning utifrån den egna verksamhetens data
Sammanfattning: Vilka kunder är mest lönsamma att satsa på just nu? Vilka kunder skapar Vilka kunder är mest lönsamma att satsa på just nu? Vilka kunder skapar problem? Vilka fordringar har blivit mer riskabla när fastigheterna och därmed säkerheterna sjunker i värde? Det är några av de frågor som man nästan dagligen har anledning att ställa t ex vid ett bankkontor eller hos en finansförvaltare, men som ofta blir utan ett mer välgrundat svar. Ofta tystnar därför frågandet efter hand. Ändå finns det vanligen tillräcklig kunskap i organisationen för att det skulle vara möjligr att ta fram ganska hyggliga svar. Informationen finns i dataregister och uppföljningssystem, i pärmar och kortregister eller helt enkelt i huvudet på enskilda handläggare. Därför borde man med gott utbyte kunna diskutera de här frågorna kolleger emellan i personalrestaurangen, över en kopp kaffe eller på särskilda planeringsmöten. Eller lämna frågorna till en intern utredare som spårar upp informationen och ställer samman den. Dagens kontorschefer eller verksamhetsansvariga har ofta inte tid att vänta på sådana utredningar. Allt flerefterlyser särskilda "Executive lnformation Systems", som ska ge svar på de viktiga policyfrågorna. Men det finns bättre och mer konstruktiva sätt! Den här rapporten visar hur S-E-Banken hämtar fram underlaget som ger svar på frågorna.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Verksamhetskrav
Språk: Svenska
Författare: Peter Söderström
TRIAD-V5 - Fråga är guld