TRIAD

INFORMATION warehouse - VAD ÄR DET?

Utgivningsår: 1993
Nummer: K 20
Titel: INFORMATION warehouse - VAD ÄR DET?
Sammanfattning: Denna rapport består av två delar. Den ftrsta delen diskuterar  ftreteelsen Information Warehousegenerellt. Den andra delen är  en bilaga som översiktligt beskriver lBMs nyligen lanserade  Inftrmation Warehouse Framework. Inftrmation Ularehouseär  numer ett IBM-trademark. Som bakgrundsinftrmation harjag  använt diverse nyligen publicerade artiklar från tidskrifter och  nyhetsbrev, ett par konferensftredrag samt IBM-manualer.  Varmt tack går till Sten Andler vid IBM Santa Teresa  Laboratoriet, San Jose som varit till stor hjälp med information,  material ocharrangemang av möten vid IBM
Projekt: TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K20 - Information Warehouse - vad är det