TRIAD

IBMs Repository Manager

Utgivningsår: 1991
Nummer: K4
Titel: IBMs Repository Manager
Sammanfattning: Mycket har redan skrivits och spekulerats om IBMs länge emotsedda Repository  Manager (fortsättningsvis förkortad RM), trots att produkten ännu inte släppts till  mer än ett fåtal sama...-nerspartneroch installationer. AnledniIlgen till det stora  inuesset är dels att produkten utgör en hörnpelare i IBMs AD/Cycle-strategi, dels  an den på sikt kommer an få genomgripande konsekvenser för både CASEtillverkare  och CASE-användare.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K4 - IBMs Repository Manager