TRIAD

AD/Cycle I Information Model - Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen

Utgivningsår: 1992
Nummer: K15
Titel: AD/Cycle I Information Model - Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen
Sammanfattning: 1.1 Rapportens omfattning  IBMs AD/Cycle Information Model (IM) består av ett antal subrnodeller, grupperade  enligt figur Q. Figuren visar endast några av submodellema. Det finns  fler. Nya tillförs med jämna mellanrum.  Denna rapport beskriver hur härledningar specifieras i den submodell inom  "Enterprise Modeling Portion", som går under benämningen "begreppsmodellen",  Den grundläggande uppbyggnaden av begreppsmodellen har  beskrivits i TRIAD-rapporterna K6 och K7.  Innehållet i rapporten svarar mot IM version l, release 2, modification 2.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K15 - AD-Cycle I Informations Model - Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen