TRIAD

Objektorienterade ansatser inom ANSI/IRDS

Utgivningsår: 1994
Nummer: K30
Titel: Objektorienterade ansatser inom ANSI/IRDS
Sammanfattning: I artiklar, på konferenser och i standardiseringssammanhang hänvisas till att  IRDS-standarderna i och med anpassning till objektorienterad uppbyggnad  och objektorienterade begrepp kommer att komma i fas med såväl andra  standardiseringsaktiviteter som andra modernt uppbyggda system. Därmed  kommer dessa nya standarder att anammas i en utsträckning som aldrig blev  fallet med tidigare versioner. Föreliggande newsletter försöker reda ut hur långt  arbetet kommit.  Läsaren förutsätts ha tagit del av tidigare utgivna IRDS-inriktade rapporter  inom TRIAD-projektets område Katalogprinciper.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K30 - Objektorienterade ansatser inom ANSI-IRDS